výhled z penzionu anglická vlajka

Metanoia

Samota jako protipól něčeho, čemu jsme uvykli v každodenním reji. Chvíle ticha bez nutkavé potřeby mít zapnuté rádio, TV či dychtivě hltat cokoliv z internetu. Možná tehdy najdeme odpověď na otázky, které jsme si sami neodvážili položit. Možná po čase zmizí neklid a bude vystřídán něčím jiným.
Třeba výhledem do krajiny, která zůstává skryta pod povrchem. Protější vrch Kotouč (vpravo od Štramberské trúby) nenaznačuje, že je jeho druhá půle odtěžena. I my někdy musíme odložit víc než polovinu toho, co s sebou táhneme.


Paví pero